ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κεντρικός άξονας της Πολιτικής μας είναι η συνεχής βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων, επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών μας (συνεργάτες και καταναλωτές) με την ταυτόχρονη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για αυτούς, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς, τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων μας. Κυρίαρχος στόχος μας  είναι η παραγωγή και προώθηση προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Έτσι η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από την LETRINA S.Α για τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει  διασφαλίζοντας την άριστη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων .

Συγκεκριμένα η ΗΛΙΣ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει:

  1. Σύμφωνα με το πρότυπο Codex Alimentarius  η ΗΛΙΣ φέρει  πιστοποιητικό HACCP  για τον έλεγχο και την ποιοτική διασφάλιση των προϊόντων της σε κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου της διαδικασίας παραγωγής των ζυμαρικών (από την πρώτη ύλη έως το τελικό προϊόν).
  2. Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2005

Οι φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις γίνονται σε εξωτερικά διαπιστευμένα εργαστήρια και αφορούν όλα τα προϊόντα που παράγονται ή διανέμονται από την ΗΛΙΣ.